Overige adressen

Controleer altijd of u de laatste informatie heeft.

 

Algemeen

Gemeente Schiedam

Stadserf 1

Telefoonnummer 14010 op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur

Let op: toets alleen deze 5 cijfers (14010) in, zonder netnummer!

www.schiedam.nl

contact@schiedam.nl

 

Woonplus Schiedam

Valeriusstraat 3

Telefoon (010) 204 51 00

www.woonplus.nl

  

ONS/Irado

Van Heekstraat 15

Telefoon (010) 631 50 00

Klachtennummer openbare ruimte: 010-262 10 00

www.onsgroep.nl

www.irado.nl

 

Wijkservicepunt (grof vuil)

Fokkerstraat 550

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur

Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

 

Apotheek

Nieuwe Damlaan 759

Telefoon 010 789 16 20 en 010 246 07 24

 

CWI

Nieuwe Haven 147

Telefoon 010 246 50 64

 

Ziekenhuis Vlietland

Vlietlandplein 2

Telefoon: 010-8939393

www.vlietland-ziekenhuis.nl

 

Thuiszorg

Burg. H. Gretelaan 57

Consultatiebureaus:

Burg. H. Gretelaan 57

Bachplein 588

Celsiusstraat 2

Telefoon 010 246 73 00

 

Bureau werk en scholing

Nwe Haven 147

Postbus 1502

3100 AD Schiedam

Telefoon 010 246 50 01

 

Winkelstraatmanager Nieuwland

Ben Dubbeldam

De Vijf, bureau voor samenlevingsopbouw

Postbus 72

3100 AB Schiedam

Telefoon (010) 427 17 92

Fax (010) 482 80 58

email geefme@devijf.nl

 

Bewonersorganisaties

Wonen en Leven

Wijk- en bewonersvereniging

Nieuwe Damlaan 646

Telefoon 06 383 70 797

www.wonenenlevennieuwland.nl

 

Bewonersvereniging Delflandseweg

Delflandseweg 58

3119 XA Schiedam

Telefoon 010-473 00 29

 

Huurdersvereniging Spieringshoekflat

Burg. Van Haarenlaan 1342

3118 GP Schiedam

Telefoon 010-470 89 09

 

Wijkcentrum Dreesplein

Dr. Willem Dreesplein 2

Telefoon 010-473 86 71

www.swswelzijn.nl

Welzijnsorganisatie met als doel mensen samenbrengen en verbinden en ze wijzen op hun kansen en mogelijkheden. Actief in de eigen wijkcentra maar ook in de buurten en op de pleinen. SWS welzijn is onderverdeeld in drie productgroepen: SWS Spelenderwijs, SWS Jong en SWS In de Wijk.

 

Ontmoetingscentrum De 5 Molens

Nieuwe Damlaan 818

Telefoon (010) 470 55 00

5molens@seniorenwelzijn.nl

Seniorenwelzijn richt zich op senioren en mantelzorgers in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De organisatie biedt ondersteuning, informatie en advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarnaast zijn er ontmoetingsplekken, activiteiten en cursussen in de 12 ontmoetingscentra. Senioren kunnen er ook terecht voor de maaltijdservice.

 

Consultatiebureau Ouderen

's Gravelandseweg 792

Voor afspraken of informatie:

Careyn Contact tel 088-1239988

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur

of cb.schiedam@careyncontact.nl

www.careyncontact.nl

Ouderen kunnen hier terecht voor een gratis gezondheidscheck

 

Buurtprojecten

p/a Wonen en Leven

Nieuwe Damlaan 646

De opbouwwerkers van Buurtprojecten ondersteunen bewoners en andere groepen die een positieve bijdrage willen leveren aan hun woon- en leefomgeving. Dat doet Buurtprojecten door het opzetten van en het meewerken aan projecten. Buurtprojecten werkt nauw samen met bewonersorganisaties, belangengroepen, scholen en zelfhulporganisaties.

 

Zelforganisaties

Stichting Multicultureel Schiedam (SMS)

Contactpersoon: Serap Onal

Telefoon (010) 427 09 41

www.smsschiedam.nl

Er zijn veel zelforganisaties actief in Schiedam. Een aantal van hen werkt samen in Stichting Multicultureel Schiedam (SMS). De stichting organiseert regelmatig activiteiten.

 

Stichting Azhar

Contactpersoon: Hassan Aissati

Telefoon 06 303 09 762

info@stichtingazhar.nl

www.stichtingazhar.nl

Stichting Azhar wil de belangstelling en kennis ten aanzien van Marokkaanse kunst, cultuur en geschiedenis bevorderen. Ook zet de stichting zich in voor het welzijn van met name Marokkanse jongeren en vrouwen in zowel Nederland als Marokko. De stichting wil met haar activiteiten de verschillende bevolkingsgroepen in Schiedam dichter bij elkaar brengen en het respect voor elkaars cultuur vergroten.

 

Vluchtelingenwerk Maasdelta, locatie Schiedam

's-Gravelandseweg 557

Telefoon (010)  470 03 30

schiedam@vwmaasdelta.nl

 

Taal op Maat is een project van Vluchtelingenwerk Maasdelta, locatie Schiedam.

 

Turkse Vereniging Schiedam

Contactpersoon: Fatima Ergin

p/a Aleidastraat 109

Telefoon (010) 426 41 68 / 06 202 72 607

fatosergin@versatel.nl

 

Banadiri Vereniging Nederland, afdeling Schiedam

Somalische organisatie

contactpersoon: dhr. Mao

p/a Broersveld 106

banadiri@hotmail.com

 

Stichting Narcis

Marokkaanse organisatie

contactpersoon: Hamid Ahimi

Albardastraat 71

Telefoon 06-22160467

narcis12@xs4all.nl

 

Stichting Epah

Antilliaanse organisatie

contactpersoon: Romulo Bonevacia

p/a P.J. Troelstralaan 111

Telefoon 06-15581128

Telefoon 06-48675638

 

Stichting Trisur

Surinaamse organisatie

contactpersoon: Revinh Ramnandanlall

p/a Cartesiusstraat 20

Telefoon 06-51540092

revinh@trisur.nl  of

Amrika R. Anroedh

Telefoon 06-50948127

anroedh01@planet.nl

 

Stichting Sprint

Boerhaavelaan 75 b

3112 LD SCHIEDAM

tijdelijk contactpersoon Umit Ardic, tel. 06-24888866, u.ardic@chello.nl

 

De Plataan

Westfrankelandsestraat 40

Telefoon 010-4782888

y.yildimer@chello.nl

 

Resadiye

Aleidastraat 101 a

Akaram Tamil Payilakam (ATP)

contactpersoon: Ananthy Balasooriyan

p/a Gerardus Blankenheymstraat 45

Telefoon 06-41245952

balaananthy@hotmail.com

 

Sudanese Culturele Vereniging Schiedam

contactpersoon: dhr. Elamir

p/a Jozef Israelsstraat 7

Telefoon 06-42731218

tarigelamir@zonnet.nl

 

Stichting Eurosoma

contactpersoon: dhr. Guled

p/a Koninginnelaan 67

3136 EJ VLAARDINGEN

Telefoon 06-47500827

stg_eurosoma@hotmail.com

 

Sociaal Kultureel Islamitische Vereniging

contactpersoon: dhr. Gogus

Dr. Schaepmansingel 1

tel. algemeen: 010-4703638

tel. 06-41842405

hhgogus@hotmail.com

 

Regionale organisaties

CMO Stimulans

Graaf Florisstraat 41-43

3021 CC Rotterdam

tel. 010-4331911

info@cmostimulans.nl

www.cmo-stimulans.nl

 

PJ Partners

Postbus 11117 (Thurledeweg 95)

3004 EC Rotterdam

tel. 010-4362166

info@pjpartners.nl

www.pjpartners.nl

 

Bureau Medelanders

Beukelsdijk 46 a

3021 AJ Rotterdam

tel. 010-4735404

www.medelanders.nl

 

Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR)

Grotekerkplein 5

3011 GC Rotterdam

tel. 010-4122057

www.migrantenpbr.nl

 

Stichting Welzijn Antillianen/Arubanen (SWA)

Grotekerkplein 5

3011 GC Rotterdam

tel. 010-4332966

 

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR)

Teilingerstraat 110-128

3032 AW Rotterdam

tel. 010-4666989

 

Anti-discriminatiebureau RADAR

Postbus 1812 (Grotekerkplein 5)

3000 BV Rotterdam

tel. bureau 010-4113911

tel. meldpunt 010-4126212

www.radar.nl

 

Kerken/Moskeeën

Parochie St. Jan de Doper/ Visitatie

Mgr. Nolenslaan 99

Telefoon (010) 473 50 66

 

Bahai Geloof

Schuttersveld 9                                   

Telefoon 010 426 56 60

 

Humanistisch Verbond S'dam

p/a Nieuwe Damlaan 539

Telefoon 010 470 38 11

 

Hervormde Vrouwendienst

p/a 's Gravelandseweg 639     

Telefoon 010 473 03 60

 

Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde grondslag

p/a Nieuwe Damlaan 762

 

Parochie St. Jan de Doper

Mgr. Nolenslaan 99

Telefoon 010 473 50 66

 

College van Kerkvoogden

Contactpersoon: Secr. D. de Wit

Delflandseweg 40

Telefoon 010 473 18 56

 

Commissie Open deur – Goede Tijding,

Contactpersoon: Secr. L.C. Goudappel

K. van Coppellolaan 7

Telefoon 010 470 60 50

 

Vrijmetselaarsloge Delta                     

Contactpersoon: R.P. den Tonkelaar

's Gravelandseweg 946           

Telefoon 010 473 14 69

 

Moskeeën

Islamitische Stichting Nederland Muradiye moskee

Raam 5-7

3111 PL SCHIEDAM

tel. algemeen: 010-4733553, contactpersoon: dhr. Deniz (imam), tel. 06-24904627 of dhr. Coskun, tel. 06-30462598

 

Moskee Assalaam

Westfrankelandsestraat 15-17

3117 AJ SCHIEDAM

tel. algemeen: 010-4261236, contactpersoon: dhr. Khalifa, tel. 06-20661782

 

Moskee

Dr. Schaepmansingel 5

3118 XH SCHIEDAM

tel. algemeen 010-4493390

Sociaal Kultureel Islamitische Vereniging

Dr. Schaepmansingel 1

3118 XH SCHIEDAM

tel. algemeen: 010-4703638, contactpersoon: dhr. Gogus, tel. 06-41842405,

hhgogus@hotmail.com

 

Kinderen

Stichting kinderopvang Honki Ponk    

Piersonstraat 33 – 37

Telefoon 010 246 97 51

 

Werkgroep kindercentra Schiedam

p/a Piersonstraat 37

Telefoon 010 246 97 53

 

Peuterspeelzaal Nieuwland

Dr. W. Dreesplein 2

Telefoon 010 473 86 71

 

Het Speeleiland

Dr. Schaepmansingel 51

Telefoon (010) 471 97 04

 

Buurt- Dorpshuizen/Wijkcentra

Wijkcentrum Dreesplein

Dr. W. Dreesplein 2

Telefoon 010 473 86 71

 

Het Puttertje

Mg Nolenslaan 131

Telefoon 010 226 24 91

 

Ontmoetingscentrum ’t Huisje

Delflandseweg 350

 

Scholen

Zoekt u een basisschool voor uw kind in de wijk Nieuwland? In deze folder stellen de vijf basisscholen uit de wijk Nieuwland zich aan u voor. Maak een afspraak met een school als u meer wilt weten!

 

Folder Nieuwland Basisschool

 

’t Meesterwerk

De Meesterstraat 40

Telefoon 010 473 67 87

 

Het Startblok

Burg. Van Haarenlaan 871

Telefoon 010 473 78 89

 

De Taaltuin

Thorbeckesingel 2

Telefoon 010 470 96 41

 

Het Talent                                                 

de Wilsestraat 65

Telefoon 010 473 85 70

 

De Wegwijzer

Burg. H. Gretelaan 494

Telefoon 010 471 50 52

 

OSG Schiedam

Van der Leeuwlaan 3

Telefoon 010 471 00 77

 

OSG Schiedam (Dependance)

Burg. Van Haarenlaan 952

Telefoon 010 471 81 43

 

Schravelant

H. de Grootstraat 4

Telefoon 010 473 62 12

 

Spieringshoek

V.d. Brugghenlaan 2 – 6

Telefoon 010 470 64 22

 

Centrale opvang neveninstromers Basisonderwijs

Burg. Van Haarenlaan 871

3119 GD SCHIEDAM

Telefoon 010 273 25 06

 

 

Nieuwland in beeld