Buurtpreventie

 

Wat is buurtpreventie:

 

Doel van buurtpreventieprojecten is het vergroten van het informeel toezicht. Daarmee neemt de sociale controle toe, wat bijdraagt aan de subjectieve en objectieve veiligheid.

Buurtpreventieprojecten richten zich op de bewoners (potentiële slachtoffers) van een woonblok of van een buurt. Bewoners zetten zich op vrijwillige basis actief in voor het eigen woongebied. Zoals bij het doorgeven van ongeregeldheden aan bevoegde instanties.

De gebieden zijn herkenbaar door de borden ‘Attentie Buurtpreventie’. Buurtpreventieprojecten zijn vroege voorlopers van projecten die zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid (empowerment) van bewoners. De grondlegger van Buurtpreventie is het Engelse Neighbourhood Watch.

Buurtpreventie in Nieuwland

In Nieuwland loopt al vanaf 2002 een buurtpreventieteam. De teamleden lopen regelmatig in de omgeving Dalfsland, Troelstalaan en Schaepmansingel .  Na de bouw van het gebied de Nieuwe Tuinen is deze buurt ook in de route opgenomen.  Ooit begonnen met bewoners uit Dalfsland en Wibautplein, is dit team nu aangevuld met bewoners uit de Talmalaan e.o. en de Nieuwe Tuinen. Regelmatig lopen de buurtpreventieleden hun route door de woonomgeving en geven zij  hun bevindingen door aan de politie, Woonplus en de gemeente.

 

 

Nieuwland in beeld