Opbouwwerk in Nieuwland

Sinds 1 januari 2017 is Buurtprojecten juridisch gefuseerd met SWS Welzijn en gaat sindsdien verder onder de naam DOCK.

Dit betekent dat het opbouwwerk nu valt onder Sociaal Werk DOCK. Voor de uitvoering en de doelstellingen van het opbouwwerk heeft deze fusie geen concequenties

 

Schiedam heeft zijn ambities tot en met 2017 weergegeven in het Charter betreffende de wijkaanpak Nieuwland. Op basis van evaluatie is het programma voor 2012-2017 opgesteld. De aanpak is gestroomlijnd volgens vier thema’s. Deze worden uitgewerkt in de volgende maatregelen en activiteiten:

Achter de voordeur

Werken en leren in de wijk

Wonen en veiligheid

Ontmoeten in de wijk

 

Het opbouwwerk acht zich betrokken bij deze punten. Hierbij zet zij in op bewonersbetrokkenheid en burgerkracht. Wat dat laatste betreft zullen de werkzaamheden zich richten op het ontwikkelen en ondersteunen van bewonersinitiatieven waarbij “voor bewoners, door bewoners” als leidraad wordt gehanteerd. Naast de genoemde thema’s ligt het accent op het mobiliseren van sociale veerkracht, het doorbreken van anonimiteit en het verhogen van betrokkenheid en saamhorigheid.

 

Verder zullen bestaande en nieuwe bewonersgroepen en –projecten ondersteund (blijven) worden. Het welzijnswerk richt zich hierbij in het bijzonder op de kwetsbare buurten in de wijk:  Parkweg en Wibautplein.

 

Opbouwwerker/sociaal werker in de buurt is:

  

Arie den Ouden

E: adenouden@dock.nl

T: 06- 46446387

 

Pagina nieuws

Wethouder Groeneweg opent Strickledepark

door Arie den Ouden, 24-7-2013

Donderdag 11 juli heeft wethouder Groeneweg rond 18:00 uur het Strickledepark officieel geopend na een herinrichting. Er zijn daarvoor allerlei onderhoudswerkzaamheden verricht. Zo zijn de paden opnieuw geasfalteerd.
Toegangstrappen zijn gerenoveerd. Ook heeft het park een Wadi gekregen om bij grote regenval overtollig water op te vangen.

Lees meer »

Opening speelterrein Dr. Wibautplein

Zaterdag 6 juli zal wethouder Mario Stam het speelterrein aan het Dr. Wibautplein overdragen aan de beheergroep die inmiddels uit acht bewoners bestaat. Na enkele maanden van bouwwerkzaamheden voor de tijdelijke inrichting van het braakliggende terrein, is het speelterrein dan ook echt geopend voor het publiek!


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld