Basisschool Het Talent

 

 Op Het Talent ben je trots op wie je bent

 

Op Het Talent wordt natuurlijk veel aandacht besteed aan het vergroten van de kennis van kinderen rondom de verschillende vakgebieden.

 

Het Talent wil graag dat uw kind veel leert. Maar leren gebeurt pas goed als je lekker in je vel zit, enthousiast en betrokken bent.

 

 

Enkele sterke punten van de school:

• Een duidelijke, christelijke visie

• Een betrokken en enthousiast team

• Een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht

• Aandacht voor leerlingen met zorg en een goed leerlingvolgsysteem

• Voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Komkids

• Continurooster met aandacht voor gezonde voeding

• Minimaal 2 computers per groep

• Digitale schoolborden

• Aandacht voor motoriek, sport en beweging

• Een eigen talentontwikkelingstraject gericht op zaakvakken

• Betrokkenheid van ouders wordt erg op prijs gesteld

 

Basisschool Het Talent is een christelijke ontmoetingsschool. Op onze school zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst. Wij gaan ervan uit dat de christelijke visie van de school wordt gerespecteerd. Wij laten dekinderen kennis maken met de overige wereldreligies en leren hen hier respectvol mee om te gaan.

CBS Het Talent,  De Wildestraat  38-40, 3119 PL Schiedam, Tel: 010 – 473.85.70  

Pagina nieuws

Project - de leukste klas - bij Het Talent

Door Jeffrey Davidsz, 12-05-2014

 

Groep 4 van basisschool Het Talent werkt momenteel aan het project ‘De leuke klas’. De lessen van dit project worden gegeven door juf Janine van SMW. In de klas zelf  werkt juf Marieke met de kinderen verder over de onderwerpen.

 

Hoe krijgen we een leuke klas?? Dat wisten de kinderen al direct: door leuk met elkaar buiten te spelen, door aardig te zijn voor elkaar en door elkaar te helpen!


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld