De Wijkengids

 

De wijkengids?

Met een druk op een knop lanceerde minister Spies (BZK) op 4 april 2012 de online Wijkengids. De wijkengids inspireert en ondersteunt je bij het vormgeven van je persoonlijke en professionele betrokkenheid bij het unieke karakter van de wijk waarin je werkt, woont of waarvoor je beleidsmatig of bestuurlijk verantwoordelijk bent. In de wijkengids zijn de belangrijkste lessen uit de publicaties die de afgelopen jaren zijn verschenen over de wijkenaanpak gebundeld. Het gaat dan niet alleen om wat effectief is gebleken uit verschillende onderzoeken, maar ook wat volgens de praktijk waardevolle lessen zijn. In de wijkengids is beschikbare informatie verzameld die bondig is samengevat tot lessen. De gids is bedoeld om handvatten te bieden aan alle belanghebbenden en betrokkenen die met vragen zitten over verschillende thema's rondom wijkenaanpak en in korte tijd zouden willen zien wat op hoofdlijnen de beschikbare inzichten zijn.

 

Wat lees ik in de wijkengids?

De wijkengids is samengesteld vanuit de ervaringen in de aandachtswijken (40 en 40+). De wijkengids voorziet er in dat die lessen en inzichten worden gebundeld uit de landelijke experimenten en de aanpak van de wijken die er in Nederland het slechtste voorstonden. In die wijken is geconcentreerd met man en macht en extra geld gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid.

 

Niet in al deze wijken waren de problemen even groot en vergelijkbaar. De aanpak verschilde per wijk. Ook deden niet alle wijken mee aan alle experimenten. De 40 en de 40+ wijken kunnen in deze wijkengids zien wat ze van elkaar kunnen leren, wat de rode draden zijn en wat de experimenten hebben opgeleverd. Maar de gids is evenzeer gericht op andere steden en dorpen, andere wijken en krimpgebieden. Deze onderlinge kruisbestuiving vindt op tal van andere manieren plaats (leergroepen, kennisbijeenkomsten, community of practice etc.). De wijkengids is één van de instrumenten om de opgedane kennis te delen en te borgen. Ook beoogt deze wijkengids nadrukkelijk om alle andere wijken, buurten en regio's in Nederland waar wijk- en gebiedsgericht gewerkt wordt te inspireren en te ondersteunen. Zij kunnen de ervaringen uit de wijkenaanpak gebruiken om hun eigen opgave en doelstellingen nog beter in kaart te brengen en te realiseren. Deze eerste versie van de wijkengids vormt een basis om de onderlinge kruisbestuiving en onderlinge verbinding in de toekomst nog verder vorm te geven.

 

Kijk gauw op: www.wijkengids.nl en geef u op om op de hoogte te blijven van de

update!

 

 

Nieuwland in beeld

Nieuws

Schakel over op de nieuwe website van Nieuwland
Lees meer »

Prijsuitreiking Schoon Loont - Op Het Startblok
Lees meer »

Doe mee met de Wijk - Energiekgroep
Lees meer »

Straatterras J.de Wittsingel vanmiddag 16:00 uur
Lees meer »

Typisch Nieuwland
Lees meer »

Pannenkoekenmiddag
Lees meer »

Kom vanmiddag naar het Wibautplein
Lees meer »

Deze week Wijkoverleg Nieuwland donderdag 11-5
Lees meer »

Film middag in de 5 Molens vrijdag 12 mei
Lees meer »

Pannenkoekenmiddag
Lees meer »

Ga mee met het Gas Los Festival 12-5-2017
Lees meer »

Opening Buurttuin en vernieuwd Wibautplein 10-5
Lees meer »

Stadsgesprek Schiedam 18 mei 2017 - Doe mee
Lees meer »

Volgende week Wijkoverleg Nwland donderdag 11-5
Lees meer »

De deadline aanvraag wijkbudget is 4-5-2017
Lees meer »

Kom eens langs bij de Amusegroep
Lees meer »

OPEN DAG moskee Dr. Schaepmansingel zondag 7-5
Lees meer »

Moslimjongeren stelden zich voor en deelden rozen
Lees meer »

Goed idee voor Nwland, doe een wijkbudgetaanvraag
Lees meer »

Ga mee met het Gas Los Festival 12-5-2017
Lees meer »

DE KLEDINGBANK GAAT VERHUIZEN!
Lees meer »

dE kLEDINGBANK GAAT VERHUIZEN!
Lees meer »

Gedichtenworkshop in MAC Brandersstad op 12 april
Lees meer »

Kom naar Taalcafe Het Werkt
Lees meer »

Nieuwe fotos op de website uit het jaar: 2010
Lees meer »

Open dag en Winter Sale
Lees meer »

Seizoens opening Speeleiland in Nieuwland
Lees meer »

Conditiecursus in Nieuwland, doe mee
Lees meer »

Melden van verdachte zaken bij de LBB - doen
Lees meer »

seizoensopening Het Speeleiland
Lees meer »