Opgroeien en Opvoeden

Heeft u moeite met het opvoeden van uw kinderen of zit u met vragen over het opgroeien van uw kinderen, schroom niet…. Neemt contact op met jeugdzorg Schiedam.

 

Doel

Bureau Jeugdzorg gaat uit van het recht van iedere jeugdige om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Het Bureau helpt kinderen en ouders bij vragen en problemen met opgroeien en opvoeden. De hulp is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en kan worden voortgezet tot maximaal 23 jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar afkomst, levensbeschouwing en culturele achtergrond.

 

Bij de afdeling De Toegang kan iedereen bellen voor informatie of advies over opgroeien en opvoeden. Soms blijkt er meer aan de hand te zijn. Bureau Jeugdzorg verwijst dan door naar de vrijwillige hulpverlening of geeft een indicatiebesluit af dat recht geeft op verdere zorg. Als de ontwikkeling van de jongere wordt bedreigd en hulp in het vrijwillige kader onvoldoende is, dan verzoekt Bureau Jeugdzorg de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel.

 

Adres:

Noordvest 18, 3111 PH Schiedam

Telefoon (010) 4348899

 

Openingstijden

maandag van 8:30 - 17:00

dinsdag van 8:30 - 17:00

woensdag van 8:30 - 17:00

donderdag 8:30 - 17:00

vrijdag 8:30 - 17:00

 

In de avonduren en het weekend is in dringende gevallen een maatschappelijk werker van Bureau Jeugdzorg bereikbaar. Het antwoordapparaat van de vestigingen geeft hiervoor een telefoonnr.

 

 

Nieuwland in beeld