De Kansenfabriek Nieuwland

De Kansenfabriek Nieuwland

 

Achtergrond en toelichting

De kansenfabriek is een plek waar bewoners kunnen ontdekken waar hun talenten liggen, door begeleiding van vrijwilligers ondervinden zij het werken in verschillende beroepen. Het is een bolwerk van leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten. De Kansenfabriek zorgt ervoor dat bewoners die lang uit het arbeidsproces zijn weer gemotiveerd raken om de draad van hun leven weer op te pakken.  De Kansenfabriek onderhoudt nauwe contacten met diverse netwerken, zoals een ondernemersnetwerk, het professionals netwerk van Nieuwland en de vrijwilligers/bewoners uit de wijk. De Kansenfabriek gaat uit van een groeipad. Beeld in de toekomst is dat de Kansenfabriek is uitgegroeid tot meerdere ontmoetingsplekken  waar vele activiteiten plaatsvinden zoals: workshops, ambachtswerkplaats, marktplein, kennisoverdracht, tuinbouwactiviteiten, sport en spel en kunst en cultuur.

 

Doelgroep van de Kansenfabriek Nieuwland:

1.         Inwoners van Nieuwland in een uitkeringssituatie

2.         Bedrijven en ondernemers in Schiedam

3.         (Oud)-vakmensen in de wijk Nieuwland

 

Doel:

Inwoners van Schiedam in een uitkeringssituatie en het bedrijfsleven in Schiedam dat op zoek is naar talent en capaciteit aan elkaar verbinden door:

1.         Inwoners te activeren en motiveren op weg naar werk

2.         Kennis en ervaring in de wijk aanwezig inzetten ten behoeve van activeren van inwoners

a.         O.a. (oud)vakmensen als mentor inzetten t.b.v. begeleiding

b.         Aanbod in netwerk Nieuwland inzetten, o.a. Taallessen door taalvrijwilligers

3.         Bedrijven te activeren en betrekken bij sociale stijging in Schiedam

 

Voorbeeld van een activiteit in de Kansenfabriek

Eén van de kansrijke initiatieven  betreft het opleiden en kwalificeren van jongeren en bewoners met een uitkering voor een baan in de technische beroepen/maakindustrie. Stroomopwaarts en bedrijven in Schiedam hebben hierin een nadrukkelijke rol. De opleiding in Nieuwland is een opleidingspool tbv  een succesvolle instroom in de bedrijfsscholen van Huisman en Mammoet.  Tot op heden lukt het de bedrijfsscholen in onvoldoende mate goed gekwalificeerde/gemotiveerde personen  te  werven. Dit initiatief (indien dit succesvol blijkt) kan 1) wellicht op termijn worden uitgebouwd naar de andere wijken en 2) mogelijk leiden tot een grotere betrokkenheid van de bedrijven in de maakindustrie

 

Relatie WAP Nieuwland

De Kansenfabriek past in de nieuwe fase van het WAP Nieuwland (waarbij bewoners veel meer zelf aan zet zijn). Het WAP Nieuwland loopt tot 1 januari 2018. Woonplus en de gemeente hebben zich gezamenlijk aan de uitvoering van het WAP Nieuwland verbonden. De Kansenfabriek biedt aan Nieuwland mogelijkheden voor de sociale en economische ontwikkeling van Nieuwland en  draagt bij aan de betrokkenheid van de bewoners in Nieuwland. Het concept van de Kansenfabriek past uitstekend bij de filosofie en uitgangspunten van het Kompas 2014 – 2018.

 

Eerste concrete stap

Voorstel is om de eerste stap te zetten door een pilot te doen in de wijk Nieuwland. De eerste uitdaging in Nieuwland is de aanpak van de sociale problematiek. Nieuwland scoort laag op de sociale index. Bewoners zijn lang uit het arbeidsproces, hebben vaak niet de juiste kwalificaties voor een baan, weten niet waar hun kwaliteiten liggen en zijn afhankelijk van een uitkering. Het gaat er nu om de eerste stappen te zetten om tot een concrete invulling te komen waarbij onderzocht wordt welke activiteiten/initiatieven kunnen worden opgepakt en welke locaties hiervoor geschikt zijn. Het voormalige schoolgebouwencomplex aan de Nolenslaan en het wijkcentrum op het Dreesplein zouden  hiervoor één van de opties kunnen zijn.

 

 

Bewoners, partners en ondernemers zijn leading, projectleiders ondersteunen

Bewoners, partners, ondernemers uit Nieuwland en (wellicht ook uit de stad) zijn leading in de ontwikkeling en staan aan het  stuur van de ontwikkeling. De werkwijze van de projectleider is dat hij ontwikkelingen op gang weet te brengen maar dat hij/zij zich uiteindelijk overbodig weet te maken. Het is geenszins de bedoeling dat de projectleider activiteiten van bewoners, partners, en ondernemers overneemt.

Inbedding activiteiten

Idee is dat de activiteiten van de Kansenfabriek zo snel als mogelijk worden ondergebracht binnen de structuur van de Wijkonderneming Nieuwland. Het bestuur van de wijkonderneming Nieuwland wordt gevormd door bewoners uit Nieuwland.  De invalshoek van het project is sociale stijging.

 

Pagina nieuws

Kansenfabriek produceert vertrouwen en moed

Door Jeffrey Davidsz, Tekst Ted Konings, PopUp TV, 30-5-2016

 

Op 26-5 organiseerde de Kansenfabriek Nieuwland een werkconferentie bij Go-Flex om bewoners uit Nieuwland meer kansen te geven op de arbeidsmarkt

 

De Kansenfabriek in Nieuwland draaide donderdag 26-5 op volle toeren.  Wat er aan het eind van de lopende band rolde?

 

Vertrouwen op een baan, vertrouwen in (jonge) mensen die zich klaarstomen voor de arbeidsmarkt en moed voor al die mensen die tussen de bedrijven - en scholen - door moeten zorgen voor de smeerolie in het soms wat boosaardige en gekmakende systeem van leren, werken en verdienen.

 

Lees hier het nieuwsbericht,

 


Lees meer »

Werkconferentie Kansenfabriek Nieuwland

Door Jeffrey Davidsz en Adriaan vd Linden, 26-5-2016

 

De Kansenfabriek Nieuwland organiseert vanmiddag een werkconferentie “ Nieuwlanders aan het werk”

 

We naderen van de WAP Nieuwland de laatste fase waarin we Nieuwlanders willen bewegen van inactief naar actief.

 

Het doel is te stijgen op de sociale index, zodat wonen in Nieuwland  nog leuker zal worden


Lees meer »

Kick-off Kansen Fabriek Nieuwland 27-10-2015

Door Jeffrey Davidsz, 27-10-2015

 

Dinsdag 27 oktober wordt de Kick-off georganiseerd van de Kansen Fabriek Nieuwland.

 

Projectleider Adriaan van de Linden gaat de eerste stappen zetten van de Kansenfabriek.

De Kansenfabriek is een plek waar bewoners van Nieuwland kunnen ontdekken wat hun talenten zijn, in vervolg op zoek naar werk, studie of vrijwilligerswerk.

 

De bijeenkomst wordt geopend door Wethouder Mario Stam en gemeente secretaris Jan van Ginkel.

 

Wilt u precies weten wat de Kansenfabriek allemaal voor de bewoners kan doen,

kom dan naar de kick-off bijeenkomst van de Kansenfabriek.

 

We starten om 17:30 uur in de Kledingbank van Nieuwland, Mgr. Nolenslaan 99b,

ingang Lieftinckplein.

 


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld