De Klussendienst Nieuwland

Project Klussendienst Nieuwland

De Klussendienst Nieuwland  is een project van de Wijkonderneming Nieuwland. In dit project doen (langdurig) werklozen uit Nieuwland, die aangegeven hebben weer aan de slag te willen, werkervaring op in de wijk. De deelnemers zijn verbonden aan Stroomopwaarts. Het project richt zich op het realiseren van doorstroming van de deelnemers, liefst naar betaald werk. Het project werkt samen met Stroomopwaarts MVS en de gemeente Schiedam. Woonplus Schiedam is de eerste opdrachtgever voor werkzaamheden: het opknappen van speeltoestellen met een onderhoudsachterstand en het uitruimen van woningen. Vanuit het project wordt naar nieuwe opdrachtgevers gezocht.

 

De Klussendienst is een initiatief van de Kansenfabriek en heeft inmiddels een plek gevonden bij de Wijkonderneming Nieuwland. De Wijkonderneming is een Stichting, het  bestuur bestaat uit vrijwilligers/bewoners. De Wijkonderneming streeft verbetering van het leefklimaat en vernieuwing op het gebied van fysiek, sociaal en (wijk)economie in de wijk Nieuwland na. Dit door burger- en overheidsparticipatie, duurzaamheid en flexibiliteit t.a.v. de opgave, wijkeconomie in brede zin en het creëren en stimuleren van de verbinding centraal te stellen.  In dit kader heeft de Wijkonderneming diverse projecten onder haar vleugels, zoals Nieuwland Helpt, Kleurrijk Nieuwland, het Communicatiebureau, het Promotieteam en recentelijk ook de Kansenfabriek.

 

 

De Klussendienst werkt aan werk dat additioneel is, werk dat voor de wijk wel en voor ondernemers niet interessant is (qua opdracht / geld).  De diensten die aan mensen met weinig geld en / of mensen met een beperking of ouderen aangeboden kan worden, liggen op het gebied van klusjes in en om het huis en zijn beperkt van aard. De deelnemers worden per dag op een klus ingedeeld en aangestuurd door een projectleider De Klussendienst werkt vanuit het wijkcentrum Dreesplein. Daar heeft het een eigen ruimte (en een opslagruimte) waar de deelnemers de dag beginnen, kunnen lunchen en de dag afsluiten. In deze ruimte kunnen ook trainingen, cursussen en algemeen vormende activiteiten plaats vinden.

 

 

Doelstelling

A)     De Wijkonderneming organiseert werkervaringsplaatsen waar deelnemers werkervaring op kunnen doen; hierbij worden zij begeleidt op houding en gedrag, werkkennis en -vaardigheden en het ontwikkelen van een toekomstperspectief.

B)      De deelname aan het project is gericht op het vinden van een vervolg. Dit kan zijn dat een deelnemer gaat solliciteren, kiest om een training /opleiding te volgen of af te maken, of als werk er echt niet inzit, in overleg met Stroomopwaarts, andere wegen gaat wandelen om een zinvolle tijdsbesteding te vinden. Stroomopwaarts neemt ter zake een besluit.

C)      De Klussendienst genereert additionele opdrachten die buiten het commerciële circuits liggen die door deelnemers uitgevoerd kunnen worden en die ertoe bijdragen dat het leefklimaat in de wijk verbeterd wordt.

D)     Daar waar training / scholing noodzakelijk is om een perspectief voor de deelnemer te ontwikkelen spant de Klussendienst zich i.s.m. Stroomopwaarts om dit te realiseren.

 

Doelgroep

De Klussendienst richt zich op werkzoekenden of enthousiaste wijkbewoners die willen meehelpen aan dit project.

 

Profiel van de doelgroep:

- man / vrouw / stagiaires

- ouder dan 21 jaar of in overleg

- affiniteit met buiten- en binnenwerk in de sfeer van onderhoud / klussen

- in potentie klantvriendelijk

- in potentie in teamverband kunnen werken

- kan voldoende Nederlands praten en schrijven om in het team te kunnen communiceren

bereid is om te (verder) te leren

- verantwoordelijkheid kan (leren) dragen t.a.v. werkzaamheden

 

Projectleider is Ilya van Haaren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuurt u dan een e-mail aan nieuwlandschiedam@gmail.com

Pagina nieuws

Wie goed doet, goed ontmoet

Door Ilya van Haaren, 16-8-2017

 

Naast dat wij met trots mogen zeggen dat wij druk buiten bezig zijn met de speeltoestellen, zijn wij ook bezig met kleine klusjes binnenshuis.  Afgelopen week zijn wij bij een lieftallige oudere dame op bezoek geweest die nog niet zo lang geleden verhuisd is, maar zelf niet in staat is om haar bad accessoires, schilderijtjes of lampjes op te hangen in haar nieuwe huis.  Wij zijn blij dat wij haar hiermee hebben kunnen helpen voor een klein bedrag. Zij kwam met ons in aanraking via haar eigen huisarts.

 

Mevrouw was erg vriendelijk en bood ons wat te drinken aan, vervolgens wees ze aan wat ze allemaal opgehangen zou willen hebben in de badkamer. Al het gereedschap had ze al zelf in bezit, ze deed het tenslotte zes jaar geleden nog allemaal zelf. Na het douchemandje, toiletrolhouder en handdoekrek opgehangen te hebben heeft zij maar €1,50 hoeven af te rekenen en is hartstikke blij met Mo van de Kansenfabriek Klussendienst Nieuwland.

Wij hebben met haar afgesproken dat we de volgende keer de schilderijtjes en lampjes zullen ophangen in de woonkamer.

 

Bent u 50+ en bent u zelf ook niet meer in de gelegenheid om een klein klusje te klaren, dan komt de Klussendienst van de Kansenfabriek Nieuwland graag bij u langs om een kijkje te nemen.

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden bij ons? Neem dan gerust contact met ons op! Mobiel: 06- 44 14 50 24 , e-mail: dekansenfabriek@gmail.com , adres: Dr. Willem Dreesplein 2

 


Lees meer »

Na regen komt de Kansenfabriek Klussendienst

Door Ilya van Haaren en Sammy, 9-8-2017

 

De ene week is het fris en nat, de andere week zijn de klussen medewerkers in onze buurt op pad.

Sinds de pannenkoekenmiddag in de van Limburg Stirumstraat, zijn de klussen medewerkers van de Kansenfabriek Klussendienst Nieuwland hard aan de slag geweest met het verder opleuken van de speeltuintjes binnen Schiedam Nieuwland.

 

Op 26 juni 2017 zijn de klussen medewerkers aan de slag gegaan met het volgende project: de speelpleintjes tussen de van Houtenlaan en de Talmalaan. Nu, een maand later mogen wij met trots zeggen dat de speeltoestellen binnen deze speelpleintjes weer klaar voor gebruik zijn. De kinderen kunnen weer lekker spelen en genieten van de frisse speeltoestellen! 

 

 


Lees meer »

Klussendienst Nieuwland actief op het Speeleiland

Door Jeffrey Davidsz, 9-3-2017

 

Het huisje op het Speeleiland gaat er steeds beter uit zien. De inspanningen van de Klussendienst Nieuwland werpt nu al zijn vruchten af. De muren zijn geschilderd en de plafonds worden gewit.

 

Op deze manier wordt het huisje op het speeleiland gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen.

De kinderen kunnen dan weer terecht in het huis je bij slecht weer of  gebruik maken van de voorzieningen.

 

De Wijk Onderneming Nieuwland speelt ook een rol in dit project want zij sponsoren de materialen die nodig zijn om het huisje op te knappen. Zo zie je maar dat een goede samenwerking tussen de verschillende groepen tot mooie resultaten kunnen leiden.

 

Een groot compliment naar de mannen en vrouwen van de Klussendienst Nieuwland, jullie zorgen er letterlijk voor dat de wijk Nieuwland er weer een beetje op vooruit gaat.

 


Lees meer »

De Klussendienst Nieuwland is gestart

Door Jeffrey Davidsz, 6-3-2017

  

De Klussendienst Nieuwland is gestart en wel op het Speeleiland. Zij zijn momenteel bezig met het schilderen van het huisje op het Speeleiland.

 

Op 26 maart begint het nieuwe seizoen van het Speeleiland en dan willen we dat alles en weer mooi uitziet. Dat gaat lukken door inzet van de Klussendienst Nieuwland.

 

Zodra het huis op het Speeleiland klaar is gaan de medewerkers van de Klussendienst de speeltoestellen in Nieuwland opknappen.

 


Lees meer »

De Kansenfabriek Nwland start een klussendienst

Door Jeffrey Davidsz, 2-11-2016

 

Gisteren werd bij de gemeente de banen en vrijwilligersmarkt georganiseerd. Nieuwland stond er ook, met de werving voor de nieuwe Klussendienst van Nieuwland.

 

De Klussendienst is een onderdeel van de Kansen Fabriek Nieuwland. Het startschot werd gegeven tijdens Nieuwland Life op 10-09-2016. De klussendienst Nieuwland is gevestigd in het wijkcentrum Dreesplein.

 

Op de banen en vrijwilligersmarkt werd uitleg gegeven aan geïnteresseerden. Met de eerste 3 aanmeldingen kan de Klussendienst Nieuwland echt van start. De bedoeling van het project is dat de deelnemers werkervaring opdoen en mogelijk doorstromen naar een reguliere baan.

 

Lijkt het u wat om een bijdrage te leveren aan de klussendienst Nieuwland, neem dan contact op met de projectleider Adriaan van de Linden: 06-48.30.99.83 of stuur een e-mail aan

nieuwlandschiedam@gmail.com

 


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld