Waar is

Ababil - Basisschool

ANBO Schiedam - Belangenorganisatie voor Senioren

Apotheek Nieuwland

Azhar - Marokkaanse Stichting

Bibliotheek Schiedam

Brandweer - Brandbestrijding en Preventie

BVSO – Bewoners Vereniging Schiedam Oost

D & S Groep - Makelaardij en Vastgoedservice

DCMR - Milieu Meldingen

De Nieuwe Dam - Paramedisch Centrum

De Taaltuin - Basisschool

Excelsior 20 - Voetbalvereniging

Fysio - Fysiotherapie en Yoga

Gemeente Schiedam

Het Meesterwerk - Basisschool

Het Speeleiland

Het Startblok - Basisschool

Het Talent – Basisschool

Huisartsengroep Damzicht

Humanitas - Thuisadministratie

Irado - Huishoudelijke afvalinzameling

Lentiz - Life college

Lets - Ruilwinkel Schiedam

LSA - Landelijke Samenwerking Actieve bewoners

Mantelzorg Schiedam - Vrijwillige zorg voor een Langdurige Zieke

MDNW - Maatschappelijke Dienstverlening

Platform 31 - Kennis & netwerkorganisatie stedelijke ontwikkeling

Politie - Bel 112 als elke seconde telt. 0900-8844 Geen spoed

PPSC - Voetbalvereniging

Pronova College - Scholengemeenschap

Radar - Bureau voor gelijke behandeling & tegen Discriminatie

Riagg - Psychiatrische zorg

Schravenlant Lyceum - Scholengemeenschap

Scouting Schiedam

SDW - Klussen en Diensten

Seniorenwelzijn

Scyedam -  Tafeltennisvereniging

Spieringshoek Scholengemeenschap

sMaak - Wijkrestaurant Het Meesterwerk

SMS – Stichting Multicultureel Schiedam

SOBO - Schiedams Overleg Bewoners Organisaties

Strickledepark - Schiedam

SWS - Swswelzijn

UWV - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Wennekerpand - Centrum van Cultuur

Wonen en Leven Nieuwland - Bewonersvereniging

Wonen bij Beatrixpark

Woonplus Schiedam - Woningcorporatie

WOT - Wijk Ondersteunings Team Nieuwland

 

 

Nieuwland in beeld