Lyceum Schravenlant

Lyceum Schravenlant is de havo/vwo-school voor jou.

 

“Je wordt gezien”

 

Missie

Onze wereld heeft burgers nodig die positief in het leven staan, die weten wat ze willen en kunnen. Zij zijn daardoor ook in staat anderen te accepteren en te waarderen, wie die anderen ook zijn en waar zij ook vandaan komen. Lyceum Schravenlant wil dat zijn leerlingen zulke burgers worden. Dat is voor ons de kern van openbaar onderwijs. Leerlingen van Lyceum Schravenlant zijn zich ervan bewust dat duurzaamheid belangrijk is en dat zij daar hun bijdrage aan kunnen leveren.

 

Lyceum Schravenlant kent zijn leerlingen en is geïnteresseerd in hun achtergronden, mogelijkheden en talenten. De medewerkers proberen van daaruit de leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt ook voor het halen van een diploma dat past bij de talenten van die leerlingen. Om de leerlingen zo ver te brengen, streeft de school er voortdurend naar om het beste onderwijs, een optimale begeleiding, een uitdagend leerklimaat en een gezonde omgeving te bieden.

 

 

Onderwijs

ontwikkelingsgericht

Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. Onze leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor realistische studieresultaten. In ons onderwijsaanbod is variatie, samenhang en differentiatie te vinden. Een leerling verlaat onze school met veel vaardigheden en een passend diploma.

 

veilig

Onze leerlingen worden goed begeleid. Lyceum Schravenlant is een ontmoetingsplaats voor jonge mensen met verschillende achtergronden. Binnen de veilige muren van onze school leren leerlingen functioneren in een complexe en multiculturele maatschappij.

 

actief burgerschap

Onze leerlingen leren samenwerken. Zij ontwikkelen zich tot actieve burgers die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

 

onze missie

Lyceum Schravenlant maakt werk van het begeleiden van de creatieve, sociale en intellectuele ontwikkeling van elke leerling in een plezierige en veilige omgeving.

 

Pagina nieuws

Schravenlant in actie: Amnesty & Serious Request

Door Jeffrey Davidsz, tekst Belinda Dahlhaus, 1-12-2014

 

Lyceum Schravenlant voert actie van 9 t/m 13 december a.s. met deze actie ondersteunen zij:

 

Amnesty International - middels een 24-uurs schrijfmarathon op 10-12-2014: personeel en leerlingen van Lyceum Schravenlant, ouders die de ouderavond bezoeken en buurtbewoners zullen gedurende 24 uur vrijwillig en in vrijheid schrijven voor Amnesty.

 

Serious Request/Het Glazen Huis - middels een kerstmarkt

dinsdagmiddag en -avond 9 december vindt er een kerstmarkt plaats waarvoor leerlingen, ouders en buurtbewoners worden uitgenodigd. De voorbereidingen hiervoor zijn begonnen.

 


Lees meer »

De nieuwsbrief van 12 september

Lyceum Schravenlant heeft een nieuwsbrief toegevoegd.

Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld