2 wijken werken Samen

        

 

In 2012 is de samenwerking gestart tusen de wijk Nieuwland en de wijk Oost. Hoewel het 2 hele verschillende wijken zijn is men ervan overtuigd dat er nog veel winst te behalen valt door een samenwerking.  Al jaren gaan de bewoners gezamelijk naar de landelijke LSA dag die georganiseerd wordt door de Landelijke Samenwerking Aandachtswijken.

Uit die bezoeken is een goede band opgebouwd tussen de twee bewonersverenigingen Wonen en Leven Nieuwland en de BVSO uit de wijk Oost. Die samenwerking heeft

geresulteerd tot de organisatie van Nieuwland Meets Oost op 1 november 2012 in het Lantizcollege. De bewoners uit beide wijken gaan dan op zoek naar gemeenschappelijkheid en onderzoeken waar een verdere samenwerking mogelijk is. De wijkactieprogramma (WAP) uit Nieuwland ondersteunt dit iniatief omdat kennis en ervaring deling met andere wijken een aandachtspunt is.

Pagina nieuws

Onthulling Kunstwerk Nieuwland Meets Oost

Door Jeffrey Davidsz, 15-10-2013

 

Op 1 november 2012 heeft er in het Life College een bijeenkomst plaatsgevonden tussen bewoners van de aangrenzende wijken Oost en Nieuwland. De avond werd georganiseerd door wijk- en bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland en bewonersvereniging Schiedam Oost. Het doel was: ontmoeting, projectpresentatie en versterking van onderlinge samenwerking.

 

Er was een grote informatiemarkt met aandacht voor wijkprojecten zoals Buurtpreventie, Wereldvrouwen, SWS, Woonplus, Wijksportvereniging en andere initiatieven. Marian Weeda van Mozaïekatelier Stukje bij Beetje gaf die avond een creatieve workshop. De bezoekers konden hun steentje bijdragen aan wijkintegratie door mee te mozaïeken aan twee straattegels met daarop een symbolische afbeelding van Nieuwland en Oost. De tegels krijgen nu een definitieve plek in de bestrating van beide kades langs de Schie en zullen op 19 oktober op passende wijze worden onthuld door de wethouders Grijzen en Groeneweg.

 


Lees meer »

2012 - Foto's Nieuwland Meets Oost

 

door: Jeffrey Davidsz

Toegegevoegd aan het fotoboek, de foto's van Nieuwland Meets Oost van 1 november 2012 in het Lentiz College.

Meer foto's zie fotoboek, jaar 2012.

 


Lees meer »

Nieuwland Meets Oost

Door: Suzan van der Maale

 

 
Veel bewoners, een keur aan prachtige projecten en een gezamenlijke wens om nog meer samen te werken. Dat laatste was de conclusie van de avond ‘Nieuwland meets Oost’.
 

Deze bijeenkomst was georganiseerd door bewonersverenigingen uit beide wijken, namelijk Wonen en Leven uit Nieuwland en de BVSO uit de wijk Oost. Het doel van de avond was: ontmoeting tussen bewoners uit beide wijken, presentatie van projecten (om ideeën op te doen) en versterking van de onderlinge samenwerking.


Lees meer »

Donderdag 1-11-2012 Nieuwland Meets Oost

Door:  Jeffrey Davidsz

Nieuwland  Meets  Oost,

Donderdag 1 november 2012

vanaf: 18:00 uur in het Lentiz-Life college,

Parallelweg 401, 3112 NA Schiedam

 

Voor bewoners die moeilijk ter been zijn rijdt er vanaf het wijkcentrum Dreesplein en het wijkcentrum Oost een bus. De bus vertrekt vanaf 17:00 uur vanaf het Dreesplein en om 17:30 uur vanaf het wijkcentrum Oost.

 

U komt toch ook…….


Lees meer »

Nieuwland Meets Oost

Uitnodiging bijeenkomst Nieuwland Meets Oost

Door Jeffrey Davidsz

De bewonersverenigingen Wonen en Leven uit Nieuwland

en de BVSO uit de wijk Oost organiseren gezamenlijk

Nieuwland Meets Oost, op donderdag 1 november 2012

vanaf: 18:00 uur in het Lentiz-Life college, Parallelweg 401, 3112 NA Schiedam

     Een avond vol  inspiratie en samenwerking.

 


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld