Schuttersveld

Waar komt de straatnaam vandaan?

De naam van deze straat houdt de herinnering levend aan een veel meer omvattend begrip dan alleen een veld. In 1783 kocht de gemeente een terrein gelegen aan de Dammelaan.  Tot dan was de grond eigendom geweest van het Weeshuis der hervormden. Het terrein werd gebruikt als exercitieplaats door de Schutterij. Als op de oefendagen de schutterij onderweg was naar het oefenveld dan liet een luid tromgeroffel van de tamboers horen dat men onderweg was. In vol ornaat werden dan schiet- en marcheeroefeningen gehouden en dat trok veel toeschouwers.

 

 

Al in 1884 ging Hermes gebruik maken van het veld. Eerst alleen voor het cricketspel en later ook voor voetbal.  In 1958 verhuisde deze vereniging naar het Harga complex en werd de vrijgekomen grond gedeeltelijk gebruikt voor woningbouw. Dat zijn de huidige woningen aan het Schuttersveld.

 

 De straat:

In de straat staan 3 galerijflats gebouwd in 1963 met in totaal 105 woningen. In 2002 zijn de woningen en de woonomgeving gerenoveerd onder de Buurtplus. De bewoners op het Schuttersveld zijn direct betrokken geweest bij het renovatieplan.

 

Er is toen een centrale verwarming aangelegd in de woningen en de vergroting van de balkons heeft toen plaatsgevonden. De bewoners konden kiezen uit 3 formaten van het balkon en dat is terug te vinden in de kleurstelling van het balkon; rood, blauw of groen. Ook de woonomgeving is aangepakt en het huidige afgesloten binnenterrein is toen ontworpen. Het Schuttersveld is een van de eerste complexen waar een GSO (Gemeenschappelijke Schotelantenne Ontvangst systeem)

werd geplaatst.

  

  

De bewoners hebben een activiteiten locatie in een ruimte onder een van de flats, die beheerd wordt door de bewonersgroep Schuttersveld. Ook zijn er door de bewoners regels gemaakt over het gebruik van het binnenterrein.

 

 

Pagina nieuws

Nieuwe fotos op de Nieuwland website:

Het Nieuwland foto archief is erg groot. Iedere keer vullen wij het fotoboek van de website Nieuwland aan met nieuwe foto’s.

 

Dit keer foto’s uit het jaar: 2009

Van: Jeffrey Davidsz

Het zijn de foto’s van: Voorjaars brunch op Schuttersveld

 

Klik links op foto van het fotoboek of op onderstaande link.

Kies het jaar van het fotoboek. Veel  plezier met het bekijken van de foto’s

Fotoboek Nieuwland Schiedam

 


Lees meer »

Geslaagde buurtcontactmiddag Schuttersveld

Door Jeffrey Davidsz,  06-10-2016

 

Woensdag 21 september organiseerde de bewonersgroep Schuttersveld een gezellige buurtcontactmiddag op het binnenterrein bij de 5 sterren..

 

De bewonersgroep zet zich in om de leefbaarheid van het Schuttersveld  te verbeteren. Op het gezellige terras konden bewoners elkaar ontmoeten. De bewoners hadden zelf hapjes en koekjes gemaakt.

 

Woonplus Schiedam liet de openbare ruimten extra grote schoonmaken.  Met een stoomcleaner en een hogedrukreiniger werden de portieken aangepakt. Het verschil was goed zichtbaar volgens een aantal bewoners.

 

De bewoners maken samen met de kinderen het binnenterrein schoon. Een grote stapel vuilniszakken was de opbrengst van die middag. Als dank voor de hulp werd er een springkussen neergezet, de kinderen konden zich die middag goed vermaken.

 


Lees meer »

Schoonmaakactie Schutttersveld

Door Jeffrey Davidsz, 18-06-2015

 

Gisteren 17-6 vond er een schoonmaakactie plaats op het Schuttersveld. In samenwerking met het promotieteam Nieuwland werden de prikstokken en vuilniszakken uit de kast gehaald om het binnenterrein schoon te maken.

 

De kinderen die meehielpen kregen na afloop wat lekkers te drinken en uiteraard verdwenen de lege pakjes niet op de grond maar in de vuilnisbak. Hopelijk dragen deze acties er toe bij dat het binnenterrein van het Schuttersveld wat schoner wordt.

 


Lees meer »

Nieuwe pagina op de website: Schuttersveld

De website is uitgebreid met een nieuwe pagina.

 

Dit keer: de straat Schuttersveld

 

Je kunt de nieuwe pagina vinden via:

ons Nieuwland>straten Nieuwland-midden>Schuttersveld

http://www.nieuwland-schiedam.nl/schuttersveld

 


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld