Stichting Azhar

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Azhar is tweeledig. Enerzijds wil de stichting het inzicht, de belangstelling en kennis ten aanzien van Marokkaanse kunst, cultuur en geschiedenis bevorderen. Anderzijds wil de stichting het welzijn van met name Marokkaanse jongeren en vrouwen in zowel Nederland als Marokko bevorderen. De stichting wil met bovenstaande doelstelling uiteindelijk met name in Schiedam verschillende bevolkingsgroepen dichter bij elkaar brengen en het respect voor verschillende culturen vergroten.

 

Waarom Stichting Azhar?

Stichting Azhar is ontstaan uit de werkgroep Azhar die twaalf jaar bestaan heeft. In het jaar 2006 heeft de werkgroep zich om juridische redenen opgeheven en is ze een stichting geworden. De start van de werkgroep begon in de jaren ‘90 met een radioprogramma door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het programma wordt iedere vrijdag uitgezonden van 18.00 – 20.00 uur op 106.7 FM. Het programma is zowel in het Nederlands als in het Marokkaans. Naast het uitzenden van een wekelijks programma bij Radio Schiedam heeft de werkgroep, ter de bevordering van integratie en acceptatie, ook diverse andere activiteiten georganiseerd. In twaalf jaar heeft de werkgroep zich ontwikkeld tot een organisatie die een bekend begrip is geworden voor vele Schiedammers en voor nagenoeg alle organisaties en instellingen in Schiedam. De officiele oprichting van de Stichting Azhar is in 2006 gerealiseerd, mede door het succes van het project ‘Jongeren in beweging 2006’. Deze activiteit is door verschillende jongeren van Azhar georganiseerd in samenwerking met Stichting Narcis, SWS en sportvereniging DRGS en verschillende organisaties/vrijwilligers van Schiedam. De oprichting van Stichting Azhar maakt het mogelijk om de samenwerking tussen de verschillende groepen, organisaties en luisteraars van Radio Azhar nog beter vorm te geven. Door de krachten te bundelen wordt men gesterkt en kan men zich op een effectieve wijze in zetten voor solidariteit tussen de diverse groepen in onze stad Schiedam en voor het welzijn van Schiedammers van Marokkaanse afkomst. Azhar onderhoudt nauwe contacten met diverse organisaties en instellingen, zoals Stichting welzijn Schiedam, Platform Buitenlanders Rijnmond, Stichting Woonplus (woningbouwcorporatie), politie en diverse landelijke organisaties zowel in Nederland als Marokko.

 

Missie

Azhar heeft voor zichzelf een concrete missie voor de aankomende drie jaar geformuleerd, namelijk: ‘Het verstevigen van de maatschappelijke positie van Marokkaanse vrouwen en Jongeren in Schiedam en het laten plaatsvinden van een uitwisseling tussen Marokkaanse en andere culturen. Deze missie kan tot stand komen door:

Het stimuleren van vrouwen om actief te worden in de samenleving door onder andere vrijwilligerswerk te gaan doen; Jongeren te helpen bij hun zoektocht naar stageplaatsen en banen; Het promoten van uitwisseling tussen Nederlandse en Marokkaanse cultuur en door middel van culturele activiteiten en evenementen zelf een aanzet daartoe doen.

 

Doelgroep

Azhar richt zich in haar werk in eerste instantie op Schiedammers van Marokkaanse afkomst en in tweede instantie op Marokkanen in het land van herkomst (met name vrouwen en jongeren). De stichting is er echter van overtuigd dat integratie een proces is, waarbij alle burgers betrokken zouden moeten zijn. Daarom zijn veel activiteiten niet alleen gericht op Marokkaanse Schiedammers, maar op de gehele Schiedamse samenleving.

 

Middelen

De stichting wil haar doel bereiken door:

Culturele activiteiten en evenementen (mede) te organiseren;

Uitwisselingsprojecten te organiseren;

Schiedammers van Marokkaanse afkomst te ondersteunen en begeleiden bij hun emancipatie- en participatieproces;

Samenwerking tussen alle maatschappelijke organisaties en zelforganisaties in Schiedam en Marokko te bevorderen.

 

Contactpersoon: H. Aissati

Tel: 06 30309762

E-mail organisatie: info@stichtingazhar.nl

 

 

Nieuwland in beeld