Veiligheid

Op deze pagina staan de volgende onderwerpen:

 

 Inbraakpreventie

Pagina nieuws

Bijeenkomst Veilig Wonen Schiedam succesvol

Door Jeffrey Davidsz, 25-9-2017

 

De medewerkers van het Team Veilig Wonen gaan dit jaar langs bij alle huurders van Woonplus om de woningen nog veiliger te maken. Zij doen dat door van elke woning de rookgasafvoer en de luchttoevoer te controleren en te verbeteren, koolmonoxidemelders en rookmelders te plaatsen en voorlichting te geven over veilig gebruik.

 

Graag nodigen wij u uit voor een presentatie van de tussenstand en de behaalde resultaten.

Het project startte in Schiedam Zuid en is via het Centrum en West nu in Nieuwland aangekomen.

 

In het project werkt Woonplus samen met Breman Woningbeheer. De gemeente Schiedam en Brandweer Rotterdam-Rijnmond steunen het project.

 

Programma

Om 16.15 uur start het programma met vier korte toespraken van de deelnemende organisaties:

- Gemeente Schiedam: Burgemeester C.H.J. Lamers;

- Woonplus Schiedam: Directeur-bestuurder B. Venhuizen;

- Brandweer Rotterdam-Rijnmond

- Breman Woningbeheer: E. Suttorp, Directeur regio Zuid West

 

Aansluitend wordt er een groepsfoto gemaakt van de sprekers en is er voor de media gelegenheid om met de vertegenwoordigers van de vier organisaties te spreken.

 

 


Lees meer »

Winkelwagentje weg laten halen

Door Jeffrey Davidsz, 11-7-2017

 

Winkelwagentjes horen na het boodschappen direct  te worden terug gebracht naar de winkel.

Doet u dit niet, dan bent u in overtreding. Deze rondzwervende winkelwagentjes zijn voor veel bewoners een doorn in het oog.

 

Ziet u zo’n rondzwervende winkelwagentje en wilt u die weg hebben.

Stuur dan een e-mail naar info@kuntzonline.nl

Zij halen de winkelwagentje(s) op,

Vermeld duidelijk: de straat, het huisnummer en de postcode.

 

De winkelwagentjes worden alleen vanaf de openbare weg opgehaald.

 

 


Lees meer »

Nieuwe fotos op de website uit het jaar: 2010

Het Nieuwland foto archief is erg groot. Iedere keer vullen wij het fotoboek van de website Nieuwland aan met nieuwe foto’s.

Dit keer foto’s uit het jaar: 2010

Van: Jeffrey Davidsz

 

Het zijn de foto’s van:

Op zaterdag 10-04-2010 werd er een veiligheidsmarkt georganiseerd in de Margriethal. Alle hulpdiensten waren daarbij aanwezig en vanuit Nieuwland waren wij nauw betrokken bij de organisatie.

 

Klik links op foto van het fotoboek of op onderstaande link.

Kies het jaar van het fotoboek. Veel  plezier met het bekijken van de foto’s

------>-------->------>-------->

Fotoboek Nieuwland Schiedam


Lees meer »

Nieuwe fotos op de website uit het jaar: 2010

 Het Nieuwland foto archief is erg groot. Iedere keer vullen wij het fotoboek van de website Nieuwland aan met nieuwe foto’s.

 

Dit keer foto’s uit het jaar: 2010

Van: Jeffrey Davidsz

 

Het zijn de foto’s van:

Op zaterdag 10-04-2010 werd er een veiligheidsmarkt georganiseerd in de Margriethal. Alle hulpdiensten waren daarbij aanwezig en vanuit Nieuwland waren wij nauw betrokken bij de organisatie.

 

Klik links op foto van het fotoboek of op onderstaande link.

Kies het jaar van het fotoboek. Veel  plezier met het bekijken van de foto’s

------>-------->------>-------->

Fotoboek Nieuwland Schiedam


Lees meer »

Melden van verdachte zaken bij de LBB - doen

Door Jeffrey Davidsz, 23-3-2017

 

Nieuwland is op de veiligheidsindex gestegen naar 6,4. Dat is een mooi score maar daar zijn we nog lang niet tevreden over.  U kunt ons helpen door te melden. Dat mag ook anoniem.

 

Ziet u zaken in Nieuwland gebeuren die u verdacht voorkomen of ziet zaken die met criminaliteit of overlast te maken hebben, geef dit dan door aan de Lichtblauwe Brigade (LBB). Want pas als deze zaken goed in kaart zijn gebracht kan de gemeente daadkrachtig optreden.

 

Licht Blauwe Brigade (LBB) = telefoon: 010-219.14.55

                                                         e-mail:   lbb@schiedam.nl

 

Waar moet u dan aan denken, bijvoorbeeld:

-      Op straat dealen van hard of softdrugs

-      Rondhangen van groepjes in en rond complexen

-      Urineren in de openbare ruimte

-      Vervuiling, zwerfvuil en grofvuil op straat

-      Hard geschreeuw in de avonduren op straat, enz

 

De meldingen worden anoniem behandeld.

Acute nood !! dan bellen naar : 112

 


Lees meer »

Nieuwe fotos op de website uit het jaar: 2010

 Het Nieuwland foto archief is erg groot. Iedere keer vullen wij het fotoboek van de website

 Nieuwland aan met nieuwe foto’s.

 

Dit keer foto’s uit het jaar:  2010

Van: Jeffrey Davidsz

Het zijn de foto’s van:

Themabijeenkomst van teams van de buurtpreventie, Watchs out, en andere veiligheid teams op 6 juni 2010.

 

Klik links op foto van het fotoboek of op onderstaande link.

Kies het jaar van het fotoboek. Veel  plezier met het bekijken van de foto’s

Fotoboek Nieuwland Schiedam


Lees meer »

Nieuwe fotos op de website uit het jaar: 2010

 Het Nieuwland foto archief is erg groot. Iedere keer vullen wij het fotoboek van de

 website Nieuwland aan met nieuwe foto’s.

 

Dit keer foto’s uit het jaar: 2010

Van: Harry Nagel

Het zijn de foto’s van: Op zaterdag 10-04-2010 werd er een veiligheidsmarkt georganiseerd in de Margriethal. Alle hulpdiensten waren daarbij aanwezig en vanuit Nieuwland waren wij nauw betrokken bij de organisatie.

 

Klik links op foto van het fotoboek of op onderstaande link.

Kies het jaar van het fotoboek. Veel  plezier met het bekijken van de foto’s

Fotoboek Nieuwland Schiedam


Lees meer »

Melden van verdachte zaken bij de LBB-Altijd doen

Door Jeffrey Davidsz, 01-08-2016

 

Nieuwland is op de veiligheidsindex gestegen naar 6,4. Dat is een mooi score maar daar zijn we nog lang niet tevreden over.  U kunt ons helpen door te melden. Dat mag ook anoniem.

 

Ziet u zaken in Nieuwland gebeuren die u verdacht voorkomen of ziet zaken die met criminaliteit of overlast te maken hebben, geef dit dan door aan de Lichtblauwe Brigade (LBB). Want pas als deze zaken goed in kaart zijn gebracht kan de gemeente daadkrachtig optreden.

 

Licht Blauwe Brigade (LBB) = telefoon: 010-219.14.55

                                                         e-mail:   lbb@schiedam.nl

 

Waar moet u dan aan denken, bijvoorbeeld:

-      Op straat dealen van hard of softdrugs

-      Rondhangen van groepjes in en rond complexen

-      Urineren in de openbare ruimte

-      Vervuiling, zwerfvuil en grofvuil op straat

-      Hard geschreeuw in de avonduren op straat, enz

 

De meldingen worden anoniem behandeld.

Acute nood !! dan bellen naar : 112

 


Lees meer »

Melden van verdachte zaken bij de LBB

Door Jeffrey Davidsz, 3-2-2016

 

Nieuwland is op de veiligheidsindex gestegen naar 6,4. Dat is een mooi score maar daar zijn we nog lang niet tevreden over.  U kunt ons helpen door te melden. Dat mag ook anoniem.

 

Ziet u zaken in Nieuwland gebeuren die u verdacht voorkomen of u ziet zaken die met criminaliteit of overlast te maken hebben, geef dit dan door aan de Lichtblauwe Brigade (LBB). Want pas als deze zaken goed in kaart zijn gebracht kan de gemeente daadkrachtig optreden.

 

Licht Blauwe Brigade (LBB) = telefoon: 010-219.14.55

e-mail:   lbb@schiedam.nl

 

Waar moet u dan aan denken, bijvoorbeeld:

-      Op straat dealen van hard of softdrugs

-      Rondhangen van groepjes in en rond complexen

-      Urineren in de openbare ruimte

-      Vervuiling, zwerfvuil en grofvuil op straat

-      Hard geschreeuw in de avonduren op straat, enz

 

De meldingen worden anoniem behandeld.

Acute nood !! dan bellen naar : 112

 


Lees meer »

Veiligheid in Nieuwland verbeterd

Door Jeffrey Davidsz, tekst Darius Spencer, 9-7-2015

 

De veiligheid in Nieuwland ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit de veiligheidsindex, die is in 2014 is gestegen.

 

Bijna alle wijken van Schiedam laten een daling zien van het aantal misdrijven.

 

Opvallend is verder dat het aantal inbraken en diefstallen in verschillende wijken fors is afgenomen. Schiedam scoort gemiddeld een 6,5. In 2013 was dit 6,3.

 

In Nieuwland is het beeld nog altijd wisselend.

 

In 2014 waren er minder diefstallen, inbraken en vernielingen, maar iets meer gewelddelicten en fors meer meldingen bij Irado vanuit het oostelijk deel van de wijk.

 


Lees meer »

Extra ogen en oren in de aanloop naar Oud & Nieuw

Door Jeffrey Davidsz, tekst Roos Wilhelm, 29-12-2014

 

Het is al weer bijna Oud en Nieuw, een feestelijke periode voor iedereen. Elk jaar zijn er echter ook een paar mensen die de feestvreugde verstoren door overlast te veroorzaken. Of door te vroeg - en illegaal- vuurwerk af te steken. De politie en de licht blauwe brigade houden de komende weken daarom extra toezicht in Nieuwland. Ook de sportcoaches en de jongerenwerker zijn extra aanwezig op straat.

 

Daarnaast heeft de gemeente aan New Generation Security gevraagd tijdelijk twee buitencoaches in te zetten, o.a. rond de Parkweg en het Wibautplein. Enric en Ufuk zijn herkenbaar aan hun jasjes met New Generation Security en zullen in de avonduren in de wijk aanwezig zijn. Aarzel niet om hen aan te spreken!

 


Lees meer »

Nieuwe foto s in het fotoboek van Nieuwland

Het Nieuwland foto archief is erg groot. Iedere keer vullen wij het fotoboek van de website Nieuwland aan met nieuwe foto’s.

 

Dit keer foto’s uit het jaar: 2014

Van: Jeffrey Davidsz

Het zijn de foto’s van: Roadshow Veiligheid op het Wibautplein

 

Klik links op foto van het fotoboek of op onderstaande link.

Veel  plezier met het bekijken van de foto’s

Fotoboek Nieuwland Schiedam


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld