WAP Nieuwland

WAP (Wijkactieprogramma)

 Het Wijkactieprogramma Nieuwland is in samenspraak met bewoners, ondernemers en partners opgesteld door de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus Schiedam, in het kader van de ‘40-wijken-aanpak’. Die betrokkenheid van bewoners en ondernemers is onmisbaar gebleken. Zij hebben van meet af aan flink meegewerkt aan de ontwikkeling van het WAP, en voortdurend ideeën aangedragen. Het WAP is maar liefst door 22 partijen in de wijk ondertekend, dus u kunt er zeker van zijn dat de plannen écht breed gedragen worden in Nieuwland.

 

Veel van de programmaonderdelen van het Wijkactieprogramma (WAP) zijn vorig jaar opgestart en ook dit jaar zijn er veel nieuwe projecten bijgekomen. Zo is er een Centrum voor Jeugd en Gezin gekomen, is er een Wijkzorgteam opgestart en is er anderhalf miljoen extra beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte. Ook voor de komende vijf jaar staat een flink aantal projecten op stapel, o.a. gericht op jeugd, scholing en inburgering. Over de voorgang van de verschillende projecten houden wij u op de hoogte via deze site en Nieuwland Nieuws.

 

Wijkactieprogramma deel 1 downloaden

Wijkactieprogramma deel 2 downloaden

 

 

Jeffrey Davidsz

Woonplus Schiedam

Wijk Actie Programma Manager

Pagina nieuws

Nieuwe fotos op de website uit het jaar: 2010

Het Nieuwland foto archief is erg groot. Iedere keer vullen wij het fotoboek van de website Nieuwland aan met nieuwe foto’s.

 

Dit keer foto’s uit het jaar: 2010

Van: Jeffrey Davidsz

 

Het zijn de foto’s van:

Ook in 2010 werd er een Wijk Actie Programma (WAP) avond georganiseerd. De avond vond dat jaar plaats in Scholengemeenschap Spieringhoek. Op de WAP avond presenteerden de bewoners hun projecten en vond er een terugkoppeling plaats van het Wijk Actie Programma.

 

 

Klik links op foto van het fotoboek of op onderstaande link.

Kies het jaar van het fotoboek. Veel  plezier met het bekijken van de foto’s

------>-------->------>-------->

Fotoboek Nieuwland Schiedam


Lees meer »

Nieuwe fotos op de website uit het jaar: 2009

 Het Nieuwland foto archief is erg groot. Iedere keer vullen wij het fotoboek van de website Nieuwland aan met nieuwe foto’s.

 

Dit keer foto’s uit het jaar: 2009

Van: Jeffrey Davidsz

 

Het zijn de foto’s van:

Op 4 april 2009 werd een Vouchermarkt georganiseerd op het Dreesplein. Bewoners konden ideeën indienen die dan ondersteund werden door het Netwerk. De Vouchers waren de voorlopers van het wijkbudgetaanvraag.

 

Klik links op foto van het fotoboek of op onderstaande link.

Kies het jaar van het fotoboek. Veel  plezier met het bekijken van de foto’s

Fotoboek Nieuwland Schiedam


Lees meer »

Uitnodiging WAP avond Nieuwland 27-10

Uitnodiging WAP avond Nieuwland 2016.

 

Wij zouden u graag willen uitnodigen voor de WAP avond van Nieuwland op

donderdag 27 oktober 2016 aanvang 18:00 uur.

 

We zijn nog hard met het programma bezig maar vragen U vast om deze avond in uw agenda vrij te houden.

 

Meer informatie over het programma zult u binnenkort van ons ontvangen.

De avond zal weer gepresenteerd worden door wethouder Mario Stam en Woonplus directeur-bestuurder Bob Venhuizen.

 

Dus tot donderdag 27 oktober.

 

 


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld