Wijk economie

Winkelstraatmanagement maakt winkelgebieden veiliger en leefbaarder, en het verbetert daardoor de economische positie van winkeliers. Winkelstraatmanagement begint bij de aanstelling van een winkelstraatmanager.

De winkelstraatmanager bevordert de samenwerking tussen winkeliers onderling, en tussen winkeliers en vastgoedeigenaren, gemeente en politie. Hij of zij zorgt voor draagvlak bij die groepen om concrete projecten van de grond te krijgen. De communicatie naar alle stakeholders, waaronder bezoekers en klanten, is daarbij heel belangrijk.

De hoofddoelen van winkelstraatmanagement zijn:

• het versterken en vergroten van de ondernemersnetwerken in de wijk;
• het stimuleren van ondernemerschap
• een bijdrage leveren aan het opbouwen van een vertrouwensband tussen ondernemers en de gemeente Schiedam door op te treden als aanspreekpunt en intermediair tussen (individuele) ondernemers en de gemeente Schiedam.


Contact
Winkelstraatmanager Nieuwland
Ben Dubbeldam

 

De Vijf, bureau voor samenlevingsopbouw
Postbus 72
3100 AB Schiedam

tel 010-4271792
fax 010-4828058
email geefme@devijf.nl

 

Microfinanciering in Schiedam 

Wat is microfinanciering?

In Schiedam heeft een aantal (startende) ondernemers belangstelling voor kleine kredieten, maar banken zijn soms terughoudend bij het verstrekken ervan. Het is voor banken vaak duur en risicovol om kleine bedragen uit te lenen aan (startende) ondernemers. Met het oog daarop richt de gemeente samen met Stichting Mentor, Vereniging Rogiad en Rabobank Schiedam-Vlaardingen de stichting Microfinanciering Schiedam op. De Kamer van Koophandel Rotterdam treedt op als adviseur van de stichting.

Voor het concreet aanvragen van microfinanciering wordt de ondernemer verwezen naar de stichting Microfinanciering Schiedam die de ondernemer aan een coach koppelt en in contact brengt met Qredits. Laatstgenoemde organisatie is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland, de landelijke organisatie die de kredieten verstrekt. Het is een initiatief van ABN AMRO Bank, Fortis Bank Nederland, ING Nederland en Rabobank Nederland in samenwerking met de Stichting Fonds Werken aan Wonen, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Het gaat bij microfinanciering om de combinatie van kredieten tot 35.000 euro en op de ondernemer gerichte coaching. De kredieten worden verstrekt tegen een marktconform rentepercentage.

 

Wie komen voor microfinanciering in aanmerking?
Iedere ondernemer met behoefte aan microkrediet kan bij één van de deelnemende partijen terecht voor informatie en advies. Doelgroep vormt de groep startende ondernemers en doorstarters die op dit moment niet of onvoldoende bij het reguliere bankensysteem terecht kan.

 

Hoe werkt microfinanciering?
Stichting Microfinanciering Schiedam begeleidt de klant vanaf binnenkomst tot na de start. De volgende stappen kunnen daarbij worden onderscheiden.

• Intake ondernemerDe aanvraag voor microfinanciering door/voor een ondernemer (als natuurlijke persoon) kan binnenkomen bij diverse personen en instanties zoals het Ondernemersloket, de stichting Mentor, Rogiad, de afdeling Werk van de gemeente, het CWI, acquisiteurs, opbouwwerkers, winkelstraatmanagers, accountmanagers Economische Zaken, de KvK etc. Hier worden plannen van de ondernemer besproken en vindt indien nodig doorverwijzing plaats naar één van bovengenoemde instanties of personen en/of naar de Stichting Microfinanciering Schiedam.

• Uitwerken ideeën / crosscheck ondernemersplanEen ondernemersplan kan desgewenst verder worden uitgewerkt met medewerkers van de gemeente (Ondernemersloket, afdeling werk, het CWI, accountmanager, acquisiteur/opbouwwerker etc.), van de stichting Mentor, van Rogiad of van een andere door de stichting ingeschakelde professional. Sommige ondernemers kunnen dan al (zonder borgstelling) een krediet bij een bank aanvragen.

• Definitieve aanvraagUiteindelijk wordt de aanvraag voor microfinanciering neergelegd bij Qredits, eerder genoemde landelijke organisatie die de kredieten verstrekt.

• Financiële screeningDe financiële screening wordt uitgevoerd door adviseurs van Qredits.

• Toekenning microfinanciering aan (door)startersQredits beslist (na screening door een eigen adviseur) of een krediet al dan niet wordt toegekend.

• Rol lokale bankenOndernemers met een toegekende microfinanciering openen een rekening bij een lokale bank.

• Monitoren ontwikkelingen ondernemerDe coach / mentor houdt de ontwikkelingen en gezondheid van de onderneming bij. In overleg met de Stichting en de bank.

 

Hoe zit het met de begeleiding?
Voor de start kan een contactpersoon binnen de gemeente (denk aan bedrijvencontactpersoon, ondernemersloket, afdeling werk, acquisiteur) de potentiële ondernemer helpen bij uiteenlopende zaken waaronder het ondernemersplan. Ook een contactpersoon binnen het CWI/UWV kan een dergelijke rol vervullen.

Indien de ondernemer meer hulp nodig heeft bij de voorfase van de daadwerkelijke start, kan worden doorverwezen naar de Stichting Microfinanciering en/of direct naar Mentor of een andere begeleidingsinstantie. Hier krijgen startende ondernemers én doorstarters hulp bij het afmaken van het ondernemersplan inclusief het opstellen van een financiële paragraaf, bij oriëntatie op de markt, bij bedrijfshuisvesting e.d.

Volgen van starters met microfinanciering
Na de start wordt de ondernemer verder begeleid door een mentor die via de Stichting Microfinanciering Schiedam van Mentor of van een andere begeleidingsorganisatie wordt ‘betrokken’. De coach/mentor van de ondernemer monitort de voortgang en gezondheid van de onderneming. 

 

Neem voor meer informatie contact op met de winkelstraatmanager.

 

Nieuwland in beeld

Nieuws

Schakel over op de nieuwe website van Nieuwland
Lees meer »

Prijsuitreiking Schoon Loont - Op Het Startblok
Lees meer »

Doe mee met de Wijk - Energiekgroep
Lees meer »

Straatterras J.de Wittsingel vanmiddag 16:00 uur
Lees meer »

Typisch Nieuwland
Lees meer »

Pannenkoekenmiddag
Lees meer »

Kom vanmiddag naar het Wibautplein
Lees meer »

Deze week Wijkoverleg Nieuwland donderdag 11-5
Lees meer »

Film middag in de 5 Molens vrijdag 12 mei
Lees meer »

Pannenkoekenmiddag
Lees meer »

Ga mee met het Gas Los Festival 12-5-2017
Lees meer »

Opening Buurttuin en vernieuwd Wibautplein 10-5
Lees meer »

Stadsgesprek Schiedam 18 mei 2017 - Doe mee
Lees meer »

Volgende week Wijkoverleg Nwland donderdag 11-5
Lees meer »

De deadline aanvraag wijkbudget is 4-5-2017
Lees meer »

Kom eens langs bij de Amusegroep
Lees meer »

OPEN DAG moskee Dr. Schaepmansingel zondag 7-5
Lees meer »

Moslimjongeren stelden zich voor en deelden rozen
Lees meer »

Goed idee voor Nwland, doe een wijkbudgetaanvraag
Lees meer »

Ga mee met het Gas Los Festival 12-5-2017
Lees meer »

DE KLEDINGBANK GAAT VERHUIZEN!
Lees meer »

dE kLEDINGBANK GAAT VERHUIZEN!
Lees meer »

Gedichtenworkshop in MAC Brandersstad op 12 april
Lees meer »

Kom naar Taalcafe Het Werkt
Lees meer »

Nieuwe fotos op de website uit het jaar: 2010
Lees meer »

Open dag en Winter Sale
Lees meer »

Seizoens opening Speeleiland in Nieuwland
Lees meer »

Conditiecursus in Nieuwland, doe mee
Lees meer »

Melden van verdachte zaken bij de LBB - doen
Lees meer »

seizoensopening Het Speeleiland
Lees meer »