WOT - Wijk Ondersteunings Team

Wijkondersteuningsteam

Bewoners uit de wijk Schiedam Nieuwland kunnen bij het Wijkondersteuningsteam (WOT) terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, financiën, inkomen en zorg. Het WOT Nieuwland is een samenwerkingsverband tussen de organisaties: MEE Rotterdam Rijnmond, Maatschappelijk werk en dienst-verlening, SWS Welzijn, Flexus Jeugdzorg, Huisartsenpraktijken (HOEDEN) in Nieuwland,  de gemeente Schiedam en vanaf augustus de gemeentelijke schuldhulpverlening.  

 

Het doel is om wijkbewoners die zich in een kwetsbare positie bevinden te ondersteunen. Het WOT helpt om sámen met de bewoner de hulpvraag in kaart te brengen en de problemen op te lossen; hierbij wordt zoveel mogelijk de kennis, de eigen kracht en het netwerk van de bewoner benut. De hulp wordt aangeboden op een laagdrempelige manier; men kan zonder afspraak langskomen voor een aanmeldgesprek. Daarna wordt binnen het wijkteam bekeken hoe de bewoner verder geholpen kan worden en door welke professional.

 

De samenwerking tussen de professionals van de diverse organisaties maakt het mogelijk een sterke samenhang te brengen in de ondersteuning van de  Schiedamse bewoners. Hierdoor hoeven er minder hulpverleners ingeschakeld te worden en zijn de lijnen korter. Het inzetten van het WOT Nieuwland heeft direct effect op de bewoners van Schiedam Nieuwland. De problematiek wordt aangepakt in de wijk zelf en in de direct omgeving van de hulpvrager. Wijkbewoners zelf, maar ook vrijwilligers uit de wijk worden meer ingezet bij de oplossingen. Hierdoor ontstaat er meer samenhorigheid en contact in de wijk, hetgeen een positief effect heeft op de beleving van de wijk door de bewoners.

 

Voor wie

Voor bewoners uit de wijk die moeite hebben om mee te komen in de samenleving. Bijvoorbeeld gezinnen die onder de armoedegrens leven of problematische schulden hebben, mensen met lichte tot matige problematiek (zoals tijdelijk niet zelfredzaam zijn of verslavingsproblematiek.) Voor ouders die problemen hebben bij de opvoeding van hun kinderen, maar ook voor wie vragen heeft over zorgverlening of sociale problematiek zoals eenzaamheid of mantelzorg, vragen over het aanvragen van een uitkering of het vinden van een woning. Ook bewoners die gewoon even door de

bomen het bos niet meer zien en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben kunnen bij het WOT terecht.

 

Ontstaan

Het WOT is ontstaan doordat de Rijksoverheid de komende jaren veel zorg- en ondersteuningstaken overhevelt naar gemeenten. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten de problematiek van haar bewoners beter kent en ook beter de oplossingen hiervoor kan vinden. Deze uitbreiding van gemeentelijke taken gaat bovendien gepaard met forse besparingsmaatregelen. Om beter aan te sluiten bij de eigen kracht van de bewoner en zijn sociale omgeving, moeten gemeenten hun dienstverlenende taken dicht bij de bewoners organiseren. Doel is om zorg en ondersteuning op een meer efficiënte en effectieve wijze te organiseren. Het WOT Nieuwland is het eerste  wijkondersteuningsteam in Schiedam. In de loop van 2014 worden ook in andere wijken van Schiedam teams actief.

 

Contact

Openingstijden WOT balie:

Maandag        09.30 – 16.30 uur

Dinsdag         12.30 – 16.30 uur

Woensdag      09.30 – 16.30 uur

Donderdag     09.30 – 18.00 uur

 

Adres

Wijkcentrum Dreesplein

Dr. Willem Dreesplein 2

3119 CW Schiedam

Telefoon:  010 - 473 86 71

Email:      nieuwland@wotschiedam.nl

Pagina nieuws

Het WOT in gesprek met de Wijk

door Christine Pauw, 29-6-2016
Regelmatig zullen de medewerkers van het WOT Nieuwland interviews afnemen bij winkeliers, bewoners en mensen die in de wijk Nieuwland werken,
We zijn begonnen met  Slijterij de Beurs van de Nolenslaan in Schiedam.

Lees hieronder het hele interview met de betrokken ondernemer.


Lees meer »

Nieuwe fotos op de Nieuwland website

Door Jeffrey Davidsz, 7-2-2016

 

Het Nieuwland foto archief is erg groot. Iedere keer vullen wij het fotoboek van de website Nieuwland aan met nieuwe foto’s.

 

Dit keer foto’s uit het jaar: 2015

Van: onbekend

Het zijn de foto’s van:  Opening WOT 30-05-2015

 

Klik links op foto van het fotoboek of op onderstaande link.

Kies het jaar van het fotoboek. Veel  plezier met het bekijken van de foto’s

Fotoboek Nieuwland Schiedam

 


Lees meer »

Luier actie! in Nieuwland

Door Mandy den Hollander, 24-7-2015
 
Mijn naam is Mendy den Hollander en ik ben werkzaam als maatschappelijk werker binnen het wijkondersteuningsteam Schiedam Nieuwland. Schiedam Nieuwland is een van de zogeheten Vogelaarwijken. Het wijkondersteuningsteam maakt deel uit van het buurtcentrum Nieuwland, waaraan ook de voedselbank en kledingbank gekoppeld zijn.
 
Vanuit mijn privé leven doe ik elk jaar mee aan GISHWHES (the greatest international scavenger hunt the world has ever seen.) Deze internationale vossenjacht zal dit jaar plaatsvinden van 1 tot 8 augustus. Ik zit in een internationaal team van 15 mensen die over de gehele wereld verspreid zijn.  Elk jaar is een van de vaste onderdelen een zogeheten ‘Random Act of Kindness’. Dit jaar heeft mijn team besloten om de voedsel en kledingbank van mijn werk te ondersteunen en wel op de volgende manier. Er heerst ontzettend veel armoede in de wijk Nieuwland en heel veel gezinnen maken gebruik van de voedsel en kleding bank. Veel van deze gezinnen hebben kleine kinderen. Luiers is een van de producten die bijna niet gedoneerd worden en waarvan de kosten erg hoog, maar zeer noodzakelijk zijn. Deze kosten kunnen beter besteed worden aan goede en gezonde voeding voor de gezinnen en kinderen. Vandaar dat wij een luier inzamel actie willen houden. Dit voor zowel de herbruikere luiers als wegwerpluiers.
 
Nu heb ik al veel bedrijven benaderd die luiers produceren / verkopen. Alleen is het erg moeilijk om vandaag de dag nog sponsoring te krijgen. Maar met alleen luiers zijn we er nog niet. Er zijn talloze producten nodig voor de zorg voor kleine kinderen. De vraag is dan ook of u hierin een donatie zou willen doen. Mijn verzoek is dan om te zorgen dat dit uiterlijk 5 augustus bij ons wijkteam binnen is omdat wij tevens bewijs (in de vorm van foto’s of filmpjes) moeten verzamelen voor GISHWHES.
Vind u dit een goed plan en wilt u luiers sponseren dan kunt u deze afgeven bij het Wijkcentrum Dreesplein van maandag t/m donderdag van 08.00-16.00 uur.
 
 

Lees meer »

Opening nieuwe WOT ruimte Nieuwland

Door Christine Pauw, 31-05-2015

 

Op 30 mei is door Burgemeester Lamers  de verbouwde WOT ruimte in het Wijkcentrum Dreesplein op een kleurrijke wijze geopend.

 

Het was een drukte van belang bij de opening en de opening van het  WOT werd opgeluisterd door een cultureel optreden.

 


Lees meer »

Heropening WOT Nieuwland

Door Jeffrey Davidsz, tekst Mark Smeding , 26-05-2015

 

Op zaterdag 30 mei (her) opent WOT-Nieuwland, na een verbouwing, de deuren.

 

Het wordt een feestelijke happening, waarbij burgemeester Dhr. Lamers de officiële opening zal verrichten.

 

U bent van harte welkom zaterdag 30 mei van 13:00 -16:00 uur in het Wijkcentrum Dreesplein.

 


Lees meer »

Nationale Opschoondag 28 maart 2015

Door Jeffrey Davidsz, tekst gemeente Schiedam, 4-2-2015

 

Om zwerfafval extra onder de aandacht te brengen, organiseert Stichting Nederland Schoon jaarlijks de landelijke opschoondag, die dit jaar gehouden zal worden op zaterdag 28 maart. Op talloze plekken in het land gaan deze dag vrijwilligers aan de slag om te laten zien dat ze schoon genoeg hebben van zwerfafval.

 

De afgelopen jaren zijn in Schiedarn in diverse straten en buurten zwerfvuil- en grofvuil acties uitgevoerd door vele vrijwilligers. Het zou mooi zijn die traditie dit jaar voort te zetten.

 


Lees meer »

Formulierenbrigade wel aanwezig op het Dreesplein

Door communicatie WOT, 26-06-2014

Formulierenbrigade
Bij de formulierenbrigade kunt u hulp krijgen bij het invullen van formulieren.

U kunt zonder afspraak langs komen.

 

 

 

Wijkcentrum Dreesplein, Dr. Willem Dreesplein 2

Maandag                    -------                  13.00 - 15.30 uur

Dinsdag                09.00 - 12.15 uur  en 13.00 - 15.30 uur

Woensdag                  -------                  13.00 - 15.30 uur

Donderdag           09.00 - 12.15 uur  en 13.00 - 15.30 uur

Vrijdag                  09.00 - 12.15 uur  en 13.00 - 15.30 uur

 

In de zomerperiode vanaf 25-7-2014 tot het einde van de schoolvakantie is er geen spreekuur op vrijdag.

 


Lees meer »

Het Wijk Ondersteunings Team op 5-11 van start

Door Jeffrey Davidsz

De Schiedamse wethouders Joahn Grijzen en Mario Stam hebben maandagmiddag 5 november het WOT geopend op het Dreesplein in de wijk Nieuwland Schiedam. Wethouder Grijzen zei dat het WOT de problemen in Nieuwland gaat helpen oplossen. 

 


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld