Woonplus Schiedam

Woonplus Schiedam is een maatschappelijk betrokken vastgoedonderneming die bijdraagt aan de vitalisering van Schiedam en meewerkt aan een gevarieerd woningaanbod in Schiedam. Voor een kwalitatieve en betaalbare huurwoning of koopwoning en VvE-beheer bent u bij Woonplus Schiedam aan het juiste adres.
In Schiedam bezitten wij ongeveer 12.000 huurwoningen en voorzien wij een groot deel van de Schiedamse huishoudens van woonruimte. Wij bieden bewoners kwaliteit op het gebied van wonen.
Woonplus verhuurt sociale huurwoningen én woningen in de vrije huursector. Een deel van de huurwoningen bieden wij ook te koop aan. Daarnaast kunt u bij Woonplus terecht voor een nieuwbouwkoopwoning.

 

Nieuwbouwprojecten 

Nieuwland is een stadsvernieuwingswijk die in de jaren vijftig in drie schillen rond het centrum van Schiedam is gebouwd, in een periode van woningnood. De wijk bestond dan ook voornamelijk uit portiek- en galerijflats met een monotoon karakter. Om deze reden wordt het woningaanbod in de wijk de komende jaren ingrijpend verbeterd. Het doel is een gevarieerde woonwijk die een woonplek biedt voor iedereen.

In diverse delen vinden grootschalige nieuwbouwprojecten plaats. In het westen is bijvoorbeeld het nieuwbouwproject Nieuwe Tuinen gerealiseerd, terwijl nabij het Beatrixpark de woonbuurt Over Het Water van de grond komt. Daarnaast hebben al kleinschaliger projecten het levenslicht gezien zoals Bols Lanvas Hof en De Vijf Molens.


Naast de nieuwbouw investeert Woonplus ook fors in bestaande wooncomplexen. Buurtplus is daarvan een goed voorbeeld. Hierbij worden woningen en woonomgeving tegelijk aangepakt. Buurtplus is al succesvol uitgevoerd aan onder andere het Schuttersveld, Nieuwe Damlaan, Damlaan en De Meesterstraat.

 

Sociaal betrokken 

Wat maakt dat u plezierig woont? Meestal is niet alleen uw woning bepalend. Minstens zo belangrijk vindt u waarschijnlijk een schone, veilige buurt, waarin bewoners prettig met elkaar omgaan. Woonplus Schiedam investeert in die leefbare woonomgeving. Wij doen dit zeker niet op eigen houtje, maar vooral in nauwe samenwerking met u én met andere wijkpartners. Wij stimuleren dat u zelf het initiatief neemt. Woonplus ondersteunt u dan met middelen en/of mensen.

Nieuwland is als een van de zogenaamde Vogelaarwijken aangemerkt. Dat betekent dat Woonplus Schiedam met het rijk heeft afgesproken dat zij in tien jaar een bedrag van 44 miljoen euro extra investeert in sociale en fysieke projecten. Samen met 33 partners waaronder Woonplus stelde gemeente Schiedam in 2008 het Wijk Actie Programma (WAP) Nieuwland vast en werden maar liefst dertig projecten gestart. 

 

Complexbeheerders

Onze complexbeheerders spelen een belangrijke rol in uw buurt. Zij vormen de oren en ogen van de wijk, wijzen op de regels en signaleren problemen. Heeft u vragen, opmerkingen of een melding? Op het spreekuur kunt u bij hen terecht!
De complexbeheerders van Woonplus Schiedam zijn de ogen en oren van de organisatie en van uw buurt. Zij spreken bewoners aan op zaken als het op verkeerde dagen buitenzetten van huisvuil. Verder controleren zij regelmatig of er goederen of vuil in de openbare ruimte van complexen staan en voeren zij kleine reparaties uit. 

 

Bewonersverenigingen 

In Nieuwland zijn verschillende bewonersverenigingen actief, die opkomen voor de belangen van huurders. Dat zijn Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland, Bewonersvereniging Damstate, Huurdersvereniging Spieringshoekflat en Commissie Wijkbelangen.

Pagina nieuws

Renovatie Mgr. Nolenslaan 462 - 772

Door Jeffrey Davidsz, tekst Cas Kouwenberg, 23-4-2015

 

Half mei start de renovatie van de Mgr. Nolenslaan 462-772. Dat zijn de flats boven de winkels. In 2013 begon Woonplus in samenwerking met ERA Contour met de voorbereidingen van deze renovatie.

 

Eerst is uitgebreid onderzocht welke ingrepen noodzakelijk zijn.

 

Door middel van een enquête onder alle bewoners is geïnventariseerd welke wensen de  bewoners hebben en welke ongemakken zij ervaren.

 

De uitkomsten van deze enquête zijn meegenomen in de aanpak van het renovatieplan.

 


Lees meer »

Stagiaires uit Zuid Afrika weer terug naar huis

Door Jeffrey Davidsz, 7-05-2014

 

Wellicht heeft u ze in de Nieuwland zien lopen of heeft u zelfs meegewerkt aan het bezoek. De afgelopen periode hebben stagiaires uit Zuid Afrika, Schiedam en met name Nieuwland bezocht. 

De stage van 9 dagen is inmiddels afgesloten en de stagiaires zijn weer naar huis. Ze hebben veel geleerd en gaan dat nu in de praktijk brengen in Zuid Afrika. Zij willen iedereen bedanken die aan de stage hebben meegewerkt.

 


Lees meer »

 

Nieuwland in beeld